Menu Główne

Stacja pomiarowa Frankfurt (Oder)

""
""

Aktualne dane z ostatnich 31 dni

(dane niesprawdzone, © Krajowy Urząd ds. Ochrony Środowiska Landu Brandenburgia
Uwaga: na wykresach liczby na osi X to dni miesiąca).

Aktualna temperatura wody
Gütemeßstation Frankfurt (Oder) Wassertemperatur der letzten 31 Tage

Aktualny poziom tlenu
Gütemeßstation Frankfurt (Oder) Sauerstoffgehalt der letzten 31 Tage

Aktualna wartość pH
Gütemeßstation Frankfurt (Oder) pH-Werte der letzten 31 Tage

Aktualna przewodność elektryczna
Gütemeßstation Frankfurt (Oder) elektr. Leitfähigkeit der letzten 31 Tage

Aktualne zmętnienie
Gütemeßstation Frankfurt (Oder) Trübungswerte der letzten 31 Tage

Aktualna absorpcja UV przy 254 nm
Gütemeßstation Frankfurt (Oder) Werte der UV-Absorption der letzten 31 Tage

Azot azotanowy, dane aktualne
Gütemeßstation Frankfurt (Oder) Werte des Nitrat-Stickstoffs der letzten 31 Tage

Aktualne promieniowanie globalne
Gütemeßstation Frankfurt (Oder) Werte der Globalstrahlung der letzten 31 Tage

Aktualna temperatura powietrza
Gütemeßstation Frankfurt (Oder) Lufttemperatur der letzten 31 Tage

Chlorofil całkowity, dane aktualne
Gütemeßstation Frankfurt (Oder) Gesamtchlorophyl

Aktualne dane z ostatnich 31 dni

(dane niesprawdzone, © Krajowy Urząd ds. Ochrony Środowiska Landu Brandenburgia
Uwaga: na wykresach liczby na osi X to dni miesiąca).

Aktualna temperatura wody
Gütemeßstation Frankfurt (Oder) Wassertemperatur der letzten 31 Tage

Aktualny poziom tlenu
Gütemeßstation Frankfurt (Oder) Sauerstoffgehalt der letzten 31 Tage

Aktualna wartość pH
Gütemeßstation Frankfurt (Oder) pH-Werte der letzten 31 Tage

Aktualna przewodność elektryczna
Gütemeßstation Frankfurt (Oder) elektr. Leitfähigkeit der letzten 31 Tage

Aktualne zmętnienie
Gütemeßstation Frankfurt (Oder) Trübungswerte der letzten 31 Tage

Aktualna absorpcja UV przy 254 nm
Gütemeßstation Frankfurt (Oder) Werte der UV-Absorption der letzten 31 Tage

Azot azotanowy, dane aktualne
Gütemeßstation Frankfurt (Oder) Werte des Nitrat-Stickstoffs der letzten 31 Tage

Aktualne promieniowanie globalne
Gütemeßstation Frankfurt (Oder) Werte der Globalstrahlung der letzten 31 Tage

Aktualna temperatura powietrza
Gütemeßstation Frankfurt (Oder) Lufttemperatur der letzten 31 Tage

Chlorofil całkowity, dane aktualne
Gütemeßstation Frankfurt (Oder) Gesamtchlorophyl