Menu Główne

Stacja pomiarowa Hohenwutzen

""
""

Aktualne dane z ostatnich 31 dni

(dane niesprawdzone, © Krajowy Urząd ds. Ochrony Środowiska Landu Brandenburgia
Uwaga: na wykresach liczby na osi X to dni miesiąca).


 

Aktualna temperatura wody
Gütemeßstation Hohenwutzen Wassertemperatur der letzten 31 Tage

Aktualny poziom tlenu
Gütemeßstation Hohenwutzen Sauerstoffgehalt der letzten 31 Tage

Aktualna wartość pH
Gütemeßstation Hohenwutzen pH-Werte der letzten 31 Tage

Aktualna przewodność elektryczna
Gütemeßstation Hohenwutzen elektr. Leitfähigkeit der letzten 31 Tage

Aktualne zmętnienie
Gütemeßstation Hohenwutzen Trübungswerte der letzten 31 Tage

Aktualna absorpcja UV przy 254 nm
Gütemeßstation Hohenwutzen Werte der UV-Absorption der letzten 31 Tage

Gesamtchlorophyll, aktuell
Gütemeßstation Hohenwutzen Gesamtchlorophyllwerte der letzten 31 Tage

Azot azotanowy, dane aktualne
Gütemeßstation Hohenwutzen Werte des Nitrat-Stickstoffs der letzten 31 Tage

Aktualne promieniowanie globalne
Gütemeßstation Hohenwutzen Werte der Globalstrahlung der letzten 31 Tage

Aktualna temperatura powietrza
Gütemeßstation Hohenwutzen Lufttemperatur der letzten 31 Tage

Amoniak, dane aktualne
Gütemeßstation Hohenwutzen Ammoniumwerte der letzten 31 Tage

Aktualne dane z ostatnich 31 dni

(dane niesprawdzone, © Krajowy Urząd ds. Ochrony Środowiska Landu Brandenburgia
Uwaga: na wykresach liczby na osi X to dni miesiąca).


 

Aktualna temperatura wody
Gütemeßstation Hohenwutzen Wassertemperatur der letzten 31 Tage

Aktualny poziom tlenu
Gütemeßstation Hohenwutzen Sauerstoffgehalt der letzten 31 Tage

Aktualna wartość pH
Gütemeßstation Hohenwutzen pH-Werte der letzten 31 Tage

Aktualna przewodność elektryczna
Gütemeßstation Hohenwutzen elektr. Leitfähigkeit der letzten 31 Tage

Aktualne zmętnienie
Gütemeßstation Hohenwutzen Trübungswerte der letzten 31 Tage

Aktualna absorpcja UV przy 254 nm
Gütemeßstation Hohenwutzen Werte der UV-Absorption der letzten 31 Tage

Gesamtchlorophyll, aktuell
Gütemeßstation Hohenwutzen Gesamtchlorophyllwerte der letzten 31 Tage

Azot azotanowy, dane aktualne
Gütemeßstation Hohenwutzen Werte des Nitrat-Stickstoffs der letzten 31 Tage

Aktualne promieniowanie globalne
Gütemeßstation Hohenwutzen Werte der Globalstrahlung der letzten 31 Tage

Aktualna temperatura powietrza
Gütemeßstation Hohenwutzen Lufttemperatur der letzten 31 Tage

Amoniak, dane aktualne
Gütemeßstation Hohenwutzen Ammoniumwerte der letzten 31 Tage