Menu Główne

Stacja pomiarowa Kleinmachnow

""
""

Aktualne dane z ostatnich 31 dni

(dane niesprawdzone, © Krajowy Urząd ds. Ochrony Środowiska Landu Brandenburgia
Uwaga: na wykresach liczby na osi X to dni miesiąca).
 

Aktualna temperatura wody
Gütemeßstation Kleinmachnow Wassertemperatur der letzten 31 Tage

Aktualny poziom tlenu
Gütemeßstation Kleinmachnow Sauerstoffgehalt der letzten 31 Tage

Aktualna wartość pH
Gütemeßstation Kleinmachnow pH-Werte der letzten 31 Tage

Aktualna przewodność elektryczna
Gütemeßstation Kleinmachnow elektr. Leitfähigkeit der letzten 31 Tage

Aktualne zmętnienie
Gütemeßstation Kleinmachnow Trübungswerte der letzten 31 Tage

Aktualna absorpcja UV przy 254 nm
Gütemeßstation Kleinmachnow Werte der UV-Absorption der letzten 31 Tage

Amoniak, dane aktualne
Gütemeßstation Kleinmachnow Ammoniumwerte der letzten 31 Tage

Azot azotanowy, dane aktualne
Gütemeßstation Kleinmachnow Werte des Nitrat-Stickstoffs der letzten 31 Tage

Aktualne promieniowanie globalne
Gütemeßstation Kleinmachnow Werte der Globalstrahlung der letzten 31 Tage

Aktualna temperatura powietrza
Gütemeßstation Kleinmachnow Lufttemperatur der letzten 31 Tage

Aktualne dane z ostatnich 31 dni

(dane niesprawdzone, © Krajowy Urząd ds. Ochrony Środowiska Landu Brandenburgia
Uwaga: na wykresach liczby na osi X to dni miesiąca).
 

Aktualna temperatura wody
Gütemeßstation Kleinmachnow Wassertemperatur der letzten 31 Tage

Aktualny poziom tlenu
Gütemeßstation Kleinmachnow Sauerstoffgehalt der letzten 31 Tage

Aktualna wartość pH
Gütemeßstation Kleinmachnow pH-Werte der letzten 31 Tage

Aktualna przewodność elektryczna
Gütemeßstation Kleinmachnow elektr. Leitfähigkeit der letzten 31 Tage

Aktualne zmętnienie
Gütemeßstation Kleinmachnow Trübungswerte der letzten 31 Tage

Aktualna absorpcja UV przy 254 nm
Gütemeßstation Kleinmachnow Werte der UV-Absorption der letzten 31 Tage

Amoniak, dane aktualne
Gütemeßstation Kleinmachnow Ammoniumwerte der letzten 31 Tage

Azot azotanowy, dane aktualne
Gütemeßstation Kleinmachnow Werte des Nitrat-Stickstoffs der letzten 31 Tage

Aktualne promieniowanie globalne
Gütemeßstation Kleinmachnow Werte der Globalstrahlung der letzten 31 Tage

Aktualna temperatura powietrza
Gütemeßstation Kleinmachnow Lufttemperatur der letzten 31 Tage