Menu Główne

Stacja pomiarowa Neuhausen

""
""

 

Aktualne dane ostatnich 31 dni

(dane niesprawdzone, © Krajowy Urząd ds. Ochrony Środowiska Landu Brandenburgia
Uwaga: na wykresach liczby na osi X to dni miesiąca).


 

Aktualna temperatura wody
Gütemeßstation Neuhausen Wassertemperatur der letzten 31 Tage

Aktualna przewodność elektryczna
Gütemeßstation Neuhausen elektrische Leitfähigkeit der letzten 31 Tage

 

Aktualne dane ostatnich 31 dni

(dane niesprawdzone, © Krajowy Urząd ds. Ochrony Środowiska Landu Brandenburgia
Uwaga: na wykresach liczby na osi X to dni miesiąca).


 

Aktualna temperatura wody
Gütemeßstation Neuhausen Wassertemperatur der letzten 31 Tage

Aktualna przewodność elektryczna
Gütemeßstation Neuhausen elektrische Leitfähigkeit der letzten 31 Tage